Introduktion

Den stol du sidder på, den flaske du drikker af, din mobiltelefon og dens styresystem, den cykel du er kommet til skole på, den cykelsti du er cyklet på og den skolebygning du sidder i – alt er designet.

På studieretningen skal du interessere dig for kreativitet og have lyst til at arbejde innovativt med nye problemløsninger, der tager hensyn til for eksempel bæredygtighed eller en bestemt stil.

Studieretningsfag: Teknologi A og Design B

Kom til Infoaften den 8. januar kl. 19-21.
Læs mere her

I Design B arbejder du teoretisk og praktisk med designproces og designanalyse. Du arbejder med form og funktion, og du lærer at arbejde med design tværfagligt i sammenhæng med innovation, æstetik og teknologi. Du skal udarbejde dit eget designprojekt og præsenterer det visuelt og mundtligt.

I Teknologi A arbejder du med virkelighedsnære problemstillinger. Det handler om at få ideer, tænke vildt og anderledes og om at få produkter til at opfylde et behov, hvor der både er taget hensyn til udseende, form og funktion. Du arbejder med iværksætteri, og sammen med dine klassekammerater udvikler, producerer og markedsfører I jeres eget produkt.

Fakta

Det tager 3 år at gennemføre en HTX.

Der går omkring 180 elever på Kold Tekniske Gymnasium. Der er lige mange drenge og piger.

Biologi C, Samfundsfag C, Kommunikation/ IT C, Idéhistorie B, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Matematik B, Dansk A, Teknikfag A

Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Biologi B, Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Fysik A, Psykologi C, Programmering C

Teknologi A og Design B

Vi er et mindre  gymnasium, og det betyder, at de fleste kender hinanden. Du kommer til at få venner på tværs af alle årgange. Vi holder fester og fredagscaféer og har en masse andre sociale aktiviteter, som vi håber du har lyst til at deltage i.

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.