Introduktion

Landmand med EUX er noget for dig, hvis du er målrettet, bogligt interesseret og energisk. Og hvis du brænder for at arbejde praktisk med dyr, dyrkning af afgrøder og hele planlægningen af arbejdet med dyrene og landbrugsarealet. Forløbet er spændende, men koncentreret, da dine skoledage både er pakket med EUD fag og de mere boglige, gymnasiale fag. Som landmand med EUX kan du blive jordbrugsteknolog, dyrlæge eller agrarøkonom.

Mød eleverne

Vivi, 22 år
Malthe, 22 år
Lucas

Når jeg er færdiguddannet, så vil jeg rigtig gerne arbejde med dyr. Jeg vil have fokus på, at dyrere skal have det godt. Og jeg vil rigtig gerne ændre den opfattelse, at alle dyr har det dårligt, fordi de er i en produktion.

Vivi Kleis Andersen

Landmandselev

Dét jeg har valgt er lidt specielt. Det er ikke bare den normale gris eller ko. Jeg har valgt at arbejde med fisk. Jeg har altid haft meget med vand at gøre – fx fisket en del og spillet vandpolo. Så vand har altid været naturligt for mig. Så dyr i vand. Det er perfekt!

Malthe Hauberg Thygesen Jensen

Landmandselev

Jeg valgte praktik i udlandet, hvor jeg boede på en mindre farm i det nordlige Irland. Hver morgen startede landmanden sin jeep, og vi kørte ud på markerne for at malke køerne. Jeg fik en masse spændende oplevelser, og har virkeligt fået afprøvet nogle grænser. Så der er bestemt noget at skrive på cvet.

Lucas Bach Nielsen

Landmandselev

Landmand med EUX

En EUX-uddannelse kombinerer det bedste fra to verdener: Gymnasiet og erhvervsskolen. Her kan du få den uddannelse, du brænder for, men med ekstra udfordringer i gymnasiale fag, der giver dig mulighed for at læse videre på universitetet eller få adgang til andre videregående uddannelser.

På vores landbrug kommer du til at arbejde lige dele praktisk – lige dele teoretisk. Og du kommer med sikkerhed til at få hænderne ned i møget! I vores dyrehold passer du skolens dyr, hvor vi blandt andet har grise, køer, heste, fjerkræ og får. Du kommer til at prøve kræfter med landbrugsmaskinerne, ligesom du svejser og laver mindre reparationer på udstyret. Og så får du naturligvis et traktorkørekort.

Som nyuddannet får du typisk job hos en landmand og kommer til at indgå i teamet på hans gård. For landmanden er jobbet mere en livsstil end et arbejde, I kommer derfor ofte til at blive en del af hinandens hverdag, hvor du måske spiser morgenmad sammen med hans familie. Jobbet er ofte meget fleksibelt, men også uforudseeligt – særligt, når du arbejder med dyr.

Fakta

Her på Kold betragter vi det som et privilegie, at vi på uddannelsen til landmand har de dyr og staldtyper, der er med til at sætte vores uddannelse på landkortet som unik. Alle vores praktiske anlæg er enestående.

At vi rent faktisk driver et lille landbrug betyder, at vi ikke bare kan lukke 100 % ned og gå på weekend heller holde sommerferie. Her kræver det, at vi altid har bemanding til at passe dyrene. Dit skoleforløb indeholder derfor weekendvagter, da vi har et dyrehold, som skal passes.
På uddannelsen har vi fokus på dyrene, på planter og maskiner. Du lærer altså at tage vare på og arbejde med planter og dyr – og med de maskiner, vi bruger når vi planter, sår og høster vores 60 ha landbrugsjord eller bliver undervist i teknik og sprøjtning.

Undervisningen består af lige dele praktisk og teoretisk arbejde. Vi bygger vores undervisning op på den måde, at vi arbejder modulbaseret i cases. Det betyder, at du får al undervisning, der eksempelvis handler om mark i et forløb, hvor vi afslutter undervisningen med en rapport, du har mulighed at bruge til eksamen.

Dine fag er altså struktureret på den måde, at du bliver undervist i svin i et enkeltstående modul, i kvæg i et andet og i mark & maskiner i et tredje.

Med en erhvervsuddannelse med EUX står du stærkt og har flere spændende veje at gå, når du er udlært, hvis du på et tidspunkt gerne vil prøve kræfter med et andet job. Du har måske allerede en ide om at læse videre til eksempelvis jordbrugsteknolog, dyrlæge eller agrarøkonom, blive driftsleder eller tage en af de andre naturvidenskabelige studieretninger på universitetet?

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Nej. Vi støtter dig i din søgen efter en god praktikplads, og du kan tage en del af din praktikperiode i udlandet. Se mere på koldcollege.dk/erasmus.

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

 

Du lærer at passe grise, køer, fjerkræ heste og får og bliver dygtig til at få dyrene til at trives i standene.

Du lærer at arbejde med dyrkning af afgrøder og hele planlægningen af arbejdet med landbrugsarealet.

Du specialiserer dig i enten dyr eller planter. Uanset hvad du vælger, kommer årstiderne og naturens gang til at spille en stor rolle for din arbejdsdag.

Her på Kold arbejder vi på at tænke bæredygtighed og klimavenlighed ind i landbruget i det omfang, det er muligt, for på den måde at være med til at skabe en balance vores erhverv og miljøet imellem. Vi bruger derfor en del tid på at tale om, hvilken rolle økonomien spiller, når vi gerne vil give noget tilbage til naturen ved at arbejde bæredygtigt og klimavenligt.

Hygge og pandekager i bålhuset.