Introduktion

Matematik A og Fysik A

Science handler om fysiske fænomener og matematiske sammenhænge. Hvis du er interesseret i og gerne vil fordybe dig i naturen, rummet og verdens indretning er Science noget for dig.

I de mange forskellige projekter arbejder du kreativt og innovativt, og det kan både handle om raketter, droner og robotter. Det er anvendelse af naturvidenskabelig viden til praktisk problemløsning.

Science ruster dig til at forstå den teknologi, vi omgiver os med, og hvordan den teknologiske udvikling forandrer og forbedrer vores verden. Du får værktøjer til projektledelse og til skabelse af innovative løsninger sammen med andre. Det er kompetencer, som gavner dig i dine videre studier og dit arbejdsliv fremover.

Matematik A og Fysik A er studieretningsfagene, og de giver dig adgang til alle de naturvidenskabelige uddannelser for eksempel ingeniøruddannelser og medicinstudiet.
Du bygger videre på din viden fra de obligatoriske fag, og i studieretningens faglige samspil lærer du, hvordan naturvidenskab, matematik og fysik forklarer verden.

Fakta

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet hvor du bliver præsenteret for mange af de fag du skal møde i gymnasietiden og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Obligatoriske fag:
Biologi C, Samfundsfag C, Kommunikation/ IT C, Idehistorie B, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Matematik B, Dansk A, Teknikfag A

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Biologi B, Kemi A, Engelsk A, Teknologi A, Psykologi C, Programmering C

Studieretningsfag:
Matematik A og Fysik A

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Thomas Asmus Pedersen

Studievejleder:
Sine Christensen

På Kold Tekniske Gymnasium vægter vi det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen.

I løbet af året afholder vi mange sociale arrangementer, fester og fredagscafeer, hvor du har mulighed for at nyde masser af tid sammen med dine venner.

I løbet af de 3 år på gymnasiet får du mulighed for at komme med på faglige og sociale studieture i Danmark og i udlandet. Vi opfordre til at alle vores elever tager med på studieturene og gør opmærksom på at studieturen i 2.g er obligatoriske for alle vores elever.

Mød elever

Philip, 2.g
Ellen, 2.g

Lige siden folkeskolen har jeg været vild med fysik, kemi og matematik. Så den interesse får jeg opfyldt på Science, og det er fedt, at vi laver en del praktiske forsøg i laboratoriet. Den anden dag skulle vi fx lave forskellige beregninger på elbiler. Det var ret spændende. Og man fik en indsigt i, hvordan det måske vil være, når man selv skal ud og foretage undersøgelser.

Philip Kalmar

Elev

Jeg ville gerne vælge nogle fag, som jeg godt kan lide. Og mine yndlingsfag er matematik og fysik. Derudover syntes jeg bare, at der var en god stemning på skolen, da jeg var forbi til Åbent Hus. Jeg bor i Nyborg og skal op kl. 5 om morgenen, men jeg har slet ikke fortrudt. Det siger noget om, hvor godt studiemiljøet er her.

Ellen Klarskov Lyngholm

Elev

Vi er et mindre  gymnasium, og det betyder, at de fleste kender hinanden. Du kommer til at få venner på tværs af alle årgange. Vi holder fester og fredagscaféer og har en masse andre sociale aktiviteter, som vi håber du har lyst til at deltage i.

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærer der ud fra standpunktskarakter i 9. og evt. 10. klasse samt dine personlige og sociale forudsætninger, der bestemmer om du er uddannelsesparat.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Kontakt vores vejleder, hvis du er tvivl.