Introduktion

Matematik A og Biologi B

Interesserer du dig for klima og FNs 17 verdensmål? Så er KlimaScience måske lige noget for dig.

Vi har fokus på de naturlige mekanismer der påvirker jordens klima. Bliv også klogere på de menneskeskabte påvirkninger, der de sidste 200 år har været medvirkende til en øget temperaturstigning på jorden.

Fokus på klimaet

KlimaScience giver dig gode kundskaber i fagene Matematik, Biologi og Samfundsfag. Fælles for dem alle er, at der stadig vil være fokus på klima. Du får bl.a. indsigt i, hvordan de øgede temperaturstigninger påvirker din egen levevis gennem et udgangspunkt i menneskeskabte problematikker. Vi arbejder med at give dig bedre forståelse for de politiske beslutningsprocesser i Danmark og EU, som ofte udfordrer en fælles global klimaindsats.

Styrk dine kompentencer

Klimaet er både et spændende og yderst aktuelt emne at beskæftige med. Og denne studieretning – især Mat A – giver dig en solid faglig værktøjskasse, som du skal bruge i alle de naturvidenskabelige fag på HTX. Du sikrer dig samtidig adgang til de fleste naturvidenskabelige uddannelser som f.eks. ingeniør- og medicinstudiet.

Fakta

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet hvor du bliver præsenteret for mange af de fag du skal møde i gymnasietiden og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Obligatoriske fag:
Biologi B, Samfundsfag C, Kommunikation/ IT C, Idéhistorie B, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Matematik A, Dansk A, Teknikfag A

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Kemi A, Engelsk A, Fysik A, Psykologi C, Programmering C, Bioteknologi A

Studieretningsfag:
Matematik A og Biologi B

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Thomas Asmus Pedersen

Studievejleder:
Sine Christensen

På Kold Tekniske Gymnasium vægter vi det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen.

I løbet af året afholder vi mange sociale arrangementer, fester og fredagscafeer, hvor du har mulighed for at nyde masser af tid sammen med dine venner.

I løbet af de 3 år på gymnasiet får du mulighed for at komme med på faglige og sociale studieture i Danmark og i udlandet. Vi opfordre til at alle vores elever tager med på studieturene og gør opmærksom på at studieturen i 2.g er obligatoriske for alle vores elever.

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Verdens bedste studiemiljø

Vi er et mindre gymnasium, og det betyder, at de fleste kender hinanden. Der er et godt sammenhold, og du kommer til at få venner på tværs af alle årgange. Vi holder fester og fredagscaféer og har en masse andre sociale aktiviteter.