Introduktion

Teknologi A og Design B

Den stol du sidder på, den flaske du drikker af, din mobiltelefon og dens styresystem, den cykel du er kommet til skole på, den cykelsti du er cyklet på og den skolebygning du sidder i – alt er designet.

På studieretningen skal du interessere dig for kreativitet og have lyst til at arbejde innovativt med nye problemløsninger, der tager hensyn til for eksempel bæredygtighed eller en bestemt stil.

I Design B arbejder du teoretisk og praktisk med designproces og designanalyse. Du arbejder med form og funktion, og du lærer at arbejde med design tværfagligt i sammenhæng med innovation, æstetik og teknologi. Du skal udarbejde dit eget designprojekt og præsenterer det visuelt og mundtligt.

I Teknologi A arbejder du med virkelighedsnære problemstillinger. Det handler om at få ideer, tænke vildt og anderledes og om at få produkter til at opfylde et behov, hvor der både er taget hensyn til udseende, form og funktion. Du arbejder med iværksætteri, og sammen med dine klassekammerater udvikler, producerer og markedsfører I jeres eget produkt.

Fakta

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet hvor du bliver præsenteret for mange af de fag du skal møde i gymnasietiden og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Obligatoriske fag:
Biologi C, Samfundsfag C, Kommunikation/ IT C, Idéhistorie B, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Matematik B, Dansk A, Teknikfag A

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Biologi B, Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Fysik A, Psykologi C, Programmering C

Studieretningsfag:
Teknologi A og Design B

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Thomas Asmus Pedersen

Studievejleder:
Sine Christensen

På Kold Tekniske Gymnasium vægter vi det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen.

I løbet af året afholder vi mange sociale arrangementer, fester og fredagscafeer, hvor du har mulighed for at nyde masser af tid sammen med dine venner.

I løbet af de 3 år på gymnasiet får du mulighed for at komme med på faglige og sociale studieture i Danmark og i udlandet. Vi opfordre til at alle vores elever tager med på studieturene og gør opmærksom på at studieturen i 2.g er obligatoriske for alle vores elever.

Mød eleverne

Freya, 1g
Simone, 2.g

Jeg har altid elsket at være kreativ og starte kreative projekter, så det var oplagt for mig at vælge design. Jeg har også valgt det, da jeg gerne vil arbejde med design i fremtiden. Måske noget inden for boligindretning, arkitekt eller noget i den retning. Jeg glæder mig til komme i gang.

Freya Bøwig

Elev

Det fedeste ved min studieretning er at arbejde med noget, som man kan se for sig. Vi har en teoretisk tilgang, men får samtidigt lov til at udvikle et produkt med hænderne. Jeg glæder mig specielt til 3.g, hvor vi skal arbejde med projekter i teknologifaget, og herefter udføre det i praksis i design.

Simone Lambertsen

Elev

Vi er et mindre  gymnasium, og det betyder, at de fleste kender hinanden. Du kommer til at få venner på tværs af alle årgange. Vi holder fester og fredagscaféer og har en masse andre sociale aktiviteter, som vi håber du har lyst til at deltage i.

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.