Intro

Et skoleår med fokus på hele verden.
Et skoleår, hvor du får mulighed for at åbne alle døre.
Er du klar til en skoledag, hvor bæredygtige fødevare, bekæmpelse af madspild, sikring af billige boliger til alle og opfindelse af fremtidens medicin, bliver udgangspunkt når du skal udforske de 17 verdensmål.

Du vil opleve et spændende undervisningsmiljø, hvor både køkkener, laboratorier, væksthuse, dyr og studierejse kommer i spil.

Tempoet er skruet i vejret, for du skal både have 10. klasses fag, samt tre fag på C-niveau.

  • Udvikling fagligt, socialt og personligt

  • Oplevelsen af et anderledes og spændende skoleår med rejser

  • Muligheden for at vælge fag og aktiviteter efter dine egne interesser

  • Blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse

  • At du har et mål med 10. klasse

  • At du er nysgerrig på verden, og lyst til at rejse ud

  • At du møder stabilt og deltager aktivt i undervisningen

  • At du deltager positivt i læringsfællesskabet

  • At du tager medansvar for egen og dine kammeraters skolegang