Introduktion

Når du vælger at blive gartner EUX, er der 3 retninger, du kan gå i det uddannelsesforløb. Du kan vælge at blive væksthusgartner, produktionsgartner eller havecenter-gartner. Dine fag og valgmuligheder bliver tilpasset den enkelte retning. Men uanset hvilken, du vælger, klæder vi dig grundigt på til at blive en enormt dygtig og fleksibel håndværker i samarbejde med det gartneri, hvor du står i lære.

Mød eleverne

Anna, 19 år
Niels, 29 år
Gartneriet Møllerhøj

Det er enormt spændende, hvad blomster gør for rum og mennesker. Personligt synes jeg, at det er ret terapeutisk at gå og arbejde i alt det grønne. Så det vil jeg gerne give videre til andre. Min drøm er, at jeg måske engang kan åbne en kombineret café og blomsterbutik.

Anna Ellegaard Skytte

Gartnerelev

Måske vil jeg arbejde med forskning og fx genmodificerede afgrøder. Jeg er i forvejen uddannet jordbrugsteknolog (pba), og har valgt at blive gartner, da jeg også vil lære at bruge hænderne.

Niels Ranvig-Christensen

Gartnerelev

Gartner Thomas Larsen fra brænder for sit fag. Her kan du høre mere om, hvad det vil sige at være gartner – og hvorfor du også skal vælge gartnerfaget.

Thomas Larsen

Gartneriet Møllerhøj

Din hverdag på skolen er et miks af teoretisk undervisning og praktisk arbejde i vores gartnerier. Her lærer du om de biologiske mekanismer i planterne, og hvordan de fungerer. I gartnerierne lærer du de forskellige teknikker at kende, ligesom du får føling med håndværket. Du vil dyrke planter, vande og gøde dem og lave stiklinger, beskæringer, podninger og omplantninger.

Væksthusgartner og arbejde med planlægning og produktion af potteplanter, grøntsager i store væksthuse, frilandsgartnerier eller med indendørsbeplantning.

Produktionsgartner og arbejde i et produktionsgartneri, en planteskole, et frilandsgartneri eller i en frugtplantage.

Havecenter-gartner og arbejde i et havecenter med butiksopstilling, handel og have kendskab til planter ude som inde.

Gartner EUX

Som gartner med EUX har du mulighed for at videreuddanne dig både på universitet og på andre videregående uddannelser. Vil du eksempelvis gerne være rådgivende konsulent inden for jordbrug eller drift af gartnerier, er det et krav, at du har din erhvervsuddannelse, som du så bygger videre på eventuelt som jordbrugsteknolog med en efterfølgende Master.

Som gartner med EUX får du den almene dannelse, som er så vigtig både for din egen personlige udvikling og for gartnerfagets.

Du lærer en gammelt håndværk at kende samtidigt med, at du bliver klædt grundigt på til at tænkt nyt.

På uddannelsen kommer en del af dine timer til at foregå på skolens eget gartneri, hvor du sår, vander, prikler, gøder og omplanter forskellige planter og træer.

Du lærer at dyrke mest muligt ved hjælp af mindst muligt energi i en bæredygtig optik, så det både beriger virksomheden og skåner miljæet. Du lærer herved at være opmærksom på, hvordan vores erhverv påvirker miljøet.

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Ja

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august