Introduktion

Når du vælger at blive gartner, er der 3 retninger, som du kan vælge mellem. Du kan enten blive væksthusgartner, produktionsgartner eller havecentergartner. Dine fag og valgmuligheder bliver tilpasset den enkelte retning. Men uanset hvilken, du vælger, klæder vi dig grundigt på til at blive en enormt dygtig og fleksibel håndværker i samarbejde med det gartneri, hvor du står i lære.

Mød eleverne

Anna, 19 år
Niels, 29 år
Gartneriet Møllerhøj

Det er enormt spændende, hvad blomster gør for rum og mennesker. Personligt synes jeg, at det er ret terapeutisk at gå og arbejde i alt det grønne. Så det vil jeg gerne give videre til andre. Min drøm er, at jeg måske engang kan åbne en kombineret café og blomsterbutik.

Anna Ellegaard Skytte

Gartnerelev

Måske vil jeg arbejde med forskning og fx genmodificerede afgrøder. Jeg er i forvejen uddannet jordbrugsteknolog (pba), og har valgt at blive gartner, da jeg også vil lære at bruge hænderne.

Niels Ranvig-Christensen

Gartnerelev

Gartner Thomas Larsen fra brænder for sit fag. Her kan du høre mere om, hvad det vil sige at være gartner – og hvorfor du også skal vælge gartnerfaget.

Thomas Larsen

Gartneriet Møllerhøj

Din hverdag på skolen er et miks af teoretisk undervisning og praktisk arbejde i vores gartnerier. Her lærer du om de biologiske mekanismer i planterne, og hvordan de fungerer. I gartnerierne lærer du de forskellige teknikker at kende, ligesom du får føling med håndværket. Du vil dyrke planter, vande og gøde dem og lave stiklinger, beskæringer, podninger og omplantninger.

Væksthusgartner og arbejde med planlægning og produktion af potteplanter, grøntsager i store væksthuse, frilandsgartnerier eller med indendørsbeplantning.

Produktionsgartner og arbejde i et produktionsgartneri, en planteskole, et frilandsgartneri eller i en frugtplantage.

Havecentergartner og arbejde i et havecenter med butiksopstilling, handel og have kendskab til planter ude som inde.

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Ja

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

På gartneruddannelsen lærer du et gammelt håndværk at kende samtidigt med, at du bliver klædt grundigt på til at tænkt nyt.

Du bliver samtidig opmærksom på, hvad planter gør for et rum, for vores hverdag og ikke mindst vores sindsstemning.

Du lærer altid at være 100 % opmærksom på og forholde dig til, hvordan vores erhverv påvirker miljøet.

Du lærer at dyrke mest muligt ved hjælp af mindst muligt energi i en bæredygtig optik, som både beriger virksomheden, økonomien og naturen.

Vælg din situation

Uddannelsens opbygning

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og praktik. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.