Introduktion

Som anlægsgartner handler dit job både om at kunne udføre det grove arbejde, når der skal ryddes og graves – og så handler det om at kunne arbejde med finesserne. Med de små detaljer. Uanset om du vælger at arbejde som grå eller grøn anlægsgartner, skal du kunne arbejde indenfor begge retninger.

Din undervisning her på skolen består at lige dele praktisk arbejde udendørs og lige dele klasseundervisning. Du kommer blandt andet til at lave en stor anlægsopgave, hvor det er dig og din gruppe, der designer og beskriver de elementer, anlægget skal bygges op af.
I undervisningen lægger vi vægt på, at det arbejde, vi alle sammen udfører, er perfekt. Vi prioriterer at arbejde en høj grad af service ind i undervisningen, så dine kunder både får det bedst mulige resultat og den bedst mulige oplevelse af dig og den virksomhed, du repræsenterer.

Som anlægsgartner er du i et job fyldt med muligheder. Her er der ikke 2 dage, som er ens. Og som udlært kan du få job i vidt forskellige virksomheder. Hos nogle anlægsgartnere er der kun et par medarbejdere ansat, hos andre vil der være 500. Og selvom du har rigtig gode muligheder for at blive ansat i en anlægsgartner-virksomhed efter endt læretid, er der en del, der vælger at blive selvstændige.

Innovation

Vi arbejder innovativ – både i forholds til at spotte og arbejde med fremtidens trends, men i lige så høj grad i forhold til de maskiner vi bruger og måden, vi udfører arbejdet på. At robotplæneklipperen er kommet til betyder blandt andet, at vi skal tænke anderledes innovativt, når vi designer.

Mikkel
Tina
Majken

Som anlægsgartnerelev har du mulighed for at deltage i den årlige DM i Skills. Det er en super fed oplevelse - og så har du noget at skrive på cv'et bagefter.

Mikkel Balck

Anlægsgartnerelev

Jeg var egentlig frisør, men jeg trængte bare sådan til noget forandring og frisk luft. Som jeg plejer at sige, så tog jeg saksen i den anden hånd og blev anlægsgartner. Det var det helt rigtige valg.

- Tina Lykke

Tina Lykke

Anlægsgartnerelev

Jeg har tidligere arbejdet som styrmand, men jeg trængte til at lave noget med mere ro på. En dag gik jeg en tur ved Svendborg Kirkegård, og det var lidt af en øjenåbner for mig. Det er et mega smukt anlæg, og præcis den oplevelse gav mig faktisk til lyst til at komme ind i faget.

majken Ovesen

Anlægsgartnerelev

Som grå anlægsgartner har du primært fokus på det anlægstekniske. På det at skabe nye områder og miljøer fra bunden med sten, fliser, træer og planter.

Som grøn anlægsgartner handler dit arbejde primært om pleje. Om at skabe grønne områder med plads til masser af liv. Om at arbejde med græs, planter, buske og træer.

Vi tegner og designer fremtidens haveanlæg. Hér arbejder vi med alt fra små haver til store parker, hvor såvel planter, som træer, buske, fliser, græs, hegn og vand spiller afgørende roller for udtrykket.

Vi arbejder med planter og sammensætter dem, så de står rigtigt både i forhold til jordbundsforhold, til farver og til de årstider, hvor de blomstre.

Vi alle skaber klimavenlige løsninger, som gør at vi blandt andet har langt bedre mulighed for at håndtere fremtiden store mængder af regnvand

Fakta

9. eller 10. klasse eller tilsvarende med karakteren 02 i Dansk og Matematik.

Ja (Hvis du opfylder overgangskravene)

Ja

Et af de primære mål med uddannelsen til anlægsgartner er, at du bliver klar til at arbejdsmarkedet, til at komme ud i erhvervet og varetage jobbet på lige fod med dine kolleger. Via uddannelsen får du derfor alle de praktiske redskaber med dig til at blive en dygtig håndværker både fagligt med også socialt.
Vi lægger alle former for fliser og belægninger i forskellige mønstre, lave trapper og støttemure. Det betyder også, at vi i undervisningen går vi meget op i arbejdsmiljø. Du skal være aktiv på arbejdsmarkedet i rigtig mange år, og derfor er det vigtigt, at vores undervisning også handler om at forebygge, at du bliver nedslidt.

Grundforløb 1 opstarter i begyndelse af august

Grundforløb 2 opstarter i begyndelse af januar og august

Vælg din situation

Uddannelsens opbygning

Her får du et vejledende eksempel på, hvordan din erhvervsuddannelse kan se ud. På uddannelsen kommer du til at veksle mellem skole og praktik. Vil du vide mere, så kontakt vores vejleder.

0 år og 0 mdr.

Grundforløb
Hovedforløb
Grundforløb Læretid i virksomhed Skole Svendeprøve

Grundforløb 1 (GF1)

Varighed: 20 uger

Grundforløb 1 er et introduktionsforløb, hvor du ikke vælger uddannelse, men du skal vælge hovedområde. Desuden skal du bestemme, om du vil tage din uddannelse som EUX.