På Kold Tekniske Gymnasium er du ikke bare én ud af mange. Her er der en virkelig god stemning både i timerne og på gangene. Du kommer hurtigt til at lære alle på skolen at kende – dine nye klassekammerater, eleverne i de andre klasser og lærerne. Alle snakker sammen, og alle hjælper hinanden – ikke mindst klasserne imellem. Nogle har endda beskrevet det, som om hele skolen føles som én stor klasse.

”Jeg flyver mellem mennesker i forskellige klasser og kan tit snakke et frikvarter væk med mange forskellige. Jeg har ikke haft min telefon så meget fremme som i folkeskolen, det bruger vi faktisk ikke, så fedt har vi det sammen. Jeg har været ved at glemme min mobil tre gange i skolen, fordi jeg ikke hele tiden sidder med den i hænderne.”
Rasmus, 1.g.

Sammenholdet gør, at du vil føle dig tryg og glæde dig til at komme i skole i morgen for at få ny viden og snakke med vennerne. Her bliver du ikke dømt på, hvilken klasse du går i, hvor gammel du er, eller hvilken stil og udtryk du har. På Kold Tekniske Gymnasium kan du vise, hvem du er, bare du kommer for at lære og være med.

Du mærker hver dag at skolen er et sted, hvor du både kan lære og være, og ud over undervisningen er der masser af sociale arrangementer, fester og fredagsbarer at mødes i.

”Når man er her,  vælger man det fagligemen  Teknisk Gymnasium vælger vi også hinanden.”
Annika, 1.g.