Det er vigtigt for os, at du personligt får det bedst mulige udbytte af din skolegang. Og på vores gymnasium er der mange måder at træne – og blive trænet i dét, du gerne vil blive bedre til, ligesom du kan fordybe dig videre ned i dét, du interesserer dig mest for.

I undervisningen vil du udover de fag, der styrer din retning, få følgende obligatoriske fag…

Biologi C, Samfundsfag C, Kommunikation/ IT C, Idehistorie B, Engelsk B, Fysik B, Kemi B, Teknologi B, Matematik B, Dansk A, Teknikfag A

… ligesom du kan vælge mellem følgende valgfag…

Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Samfundsfag B, Biologi B, Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Teknologi A, Fysik A, Psykologi C, Programmering C

 

Her er altid mulighed for at udvikle sig. Her er altid en måde at udtrykke sig mundligt eller skriftligt på. Der er både praktiske øvelser og teori. Og lærerne vil altid gerne prøve at hjælpe dig til at komme videre ved at komme med eksempler. Det er ikke noget med bare at en opgave og passe sig selv. Jeg kan godt lide at være her.”
Freja, 1.g.

Du vil opleve, at temaer og indholdet i undervisningen bevæger sig på tværs af fagene. Ofte bruger vi også de mange andre steder, værksteder og kompetencer, der findes på Kold College. Ud over Teknisk Gymnasium er der på skolen også en levnedsmiddelafdeling og en jordbrugsafdeling. Vi har derfor de bedste muligheder for at besøge staldene, når vi skal lære om dyrevelfærd og etik. Vi går i mejeriet, når vi skal produktudvikle og forske i nye former for yoghurt og is. Vi besøger skolens professionelle køkkener, når vi skal lære om madens sundhed, tekstur og smag.

På Kold Tekniske Gymnasium har vi mentorordninger, læsevejledning, talentudvikling og lektiecafé, ligesom vi skaber differentieret undervisning efter behov.