Uddannelsesstart i 2017:

Mejeriet begynder Grundforløb 2 den 6. marts og igen den 9. august.

Til august har alle elever på Grundforløb 1 og Grundforløb 2 på både Levnedsmiddel, Jordbrug og Mejeri første skoledag den 9. august 2017.

Eleverne på Kold Tekniske Gymnasium begynder også den 9. august 2017.