Fundats

§ 6
Legatportioner tildeles efter bestyrelsens skøn til danske mejerister, mejeriteknikere eller mejeriingeniører til støtte til videreuddannelse i Danmark eller andre fremtrædende mejerilande, herunder til støtte til forberedelseskurser for at opnå adgang til videreuddannelse i Danmark eller andre fremtrædende mejerilande.

Efter bestyrelsens skøn kan legatportioner også uddeles til støtte til studierejser i udlandet, såfremt en ansøgers behov for en sådan rejse skønnes ligeværdig i henhold til legatets egentlige formål.

En ansøger skal – uanset om legatportioner uddeles til støtte til videreuddannelse eller til studierejse – forinden en legatportion udbetales, - på forhånd forpligte sig til at indgive en fyldestgørende rapport til bestyrelsen senest 3 måneder efter afslutningen af den uddannelsesperiode/studierejsen og de opnåede resultater.

Hent ansøgningsskema her