Antimobbestrategi

Som elev på skolen skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance. Elevernes trivsel er en forudsætning for læring, og alle skal være glade for og trygge ved at være i skole.

Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form.

Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på. Det er et gruppefænomen, der opstår i dårlige klassekulturer.

Læs hele antimobbestrategien