Kold College er opkaldt efter skolemanden Kresten Kold (1816 - 1870). Kresten Kold grundlagde sin første højskole i Dalum sogn i 1862. Efter hans død i 1870, kunne højskolen ikke videreføres og Kresten Kolds enke solgte i 1886 skolen til en kreds af fynske landmænd, der oprettede Dalum Landbrugsskole på stedet.

I 1889 oprettede man Dalum Mejeriskole, som en del af landbrugsskolen, da der var et stort behov for skoleuddannede mejerister, som kunne lede de nystartede andelsmejerier; dem var der ca. 1000 af ved århundredeskiftet. I forbindelse med oprettelsen af mejeriskolen ændrede institutionen navn til: Dalum Landbrugs- og Mejeriskole.

I 1972 kom den første adskillelse af de 2 skoleafdelinger, idet Dalum Landbrugs- og Mejeriskole fik 2 forstandere, men skolen var stadig én økonomisk enhed med fælles bestyrelse. Skolen var den eneste mejeriskole i Danmark.

I 1979 blev Mejeriskolen adskilt både fysisk, økonomisk og ledelsesmæssigt fra Landbrugsskolen. Skolen fik navnet Dalum Tekniske Skole, Mejeribrugets Uddannelsescenter. Fra begyndelsen var idéen at opbygge et uddannelsescenter med uddannelser fra jord til bord. Den første uddannelse, der af Undervisningsministeriet blev henlagt til skolen udover alle mejeriuddannelser i Danmark, var EFG-jordbrug i 1981.

I 1982 blev der oprettet en laborantskole med uddannelse af laboranter, laboratorieteknikere og kemoteknikere.

I 1986 blev EFG-levnedsmiddeluddannelserne overflyttet til Dalum fra Odense Tekniske Skole. I forbindelse med en ny erhvervsuddannelsesreform i 1990 blev Dalum Tekniske Skole godkendt til at gennemføre hele erhvervsuddannelsen for kokke, tjenere og bagere, samt for jordbrugsassistenter og frugt- og bæravlere.

I 1992 blev skolen godkendt til HTX-uddannelsen, og Dalum tekniske Gymnasium var en realitet.

Reform 2000 betød, at teknikeruddannelserne og laborantuddannelsen blev erhvervsakademiuddannelser, og Dalum Tekniske Skole blev fra 2001 godkendt af Undervisningsministeriet til at gennemføre laborant-, procesteknolog- og serviceøkonomuddannelserne.

I 2004 blev Dalum Tekniske Skole fusioneret med Gartnerskolen Søhus under navnet Dalum UddannelsesCenter. Hermed dækker skolen hele spektret af uddannelser fra jord til bord.

I december 2008 ændrede Dalum UddannelsesCenter navn til Kold College og dermed flettes trådene tilbage til skolens oprindelse, hvor Kresten Kold frem til 1870 drev sin højskole på stedet. Det var ligeledes i 2008 at Kold College som én af de fire bærende skoler på Fyn etablerede Erhvervsakademiet Lillebælt. Erhvervsakademiet overtager administrationen af skolens akademiuddannelser, men uddannelserne gennemføres fortsat på Kold College.

I 2014 kunne Kold College fejre Mejeriskolens 125 års jubilæum og i den forbindelse blev jubilæumsbogen "Mælkens skole" udgivet.