Der arbejdes løbende med udvikling på Kold College. I skolens virksomhedsplan sættes hvert år fokus på indsatsområder, som tilsammen skal bidrage til at opfylde skolens kvalitetsmål. Indsatserne i virksomhedsplanen er flerårige, hvilket giver en kontinuitet i arbejdet og indsatserne er også gennemgående i skolens handlingsplan for øget gennemførelse.

Langt de fleste indsatser udspringer af et overordnet projektformål, formuleret i projekt "Vores Skole". Dette formål handler om at skabe øget fællesskabsfølelse på Kold College og i eget team og dette sker ved synlig udlevelse af skolens værdier: Tillid, åbenhed og ligeværd.

Du kan læse om de enkelte indsatsområder i skolens virksomheds- og handlingsplan, som du finder under virksomhedsgrundlaget/mål og strategier i menuen til venstre. Samt i de enkelte projektbeskrivelser der er underpunkter til menuen udviklingsprojekter, ligeledes i menuen til venstre.