Kold College er en selvejende institution med en bestyrelse. Den overordnede ledelse varetages af en direktion bestående af direktøren, uddannelsesdirektøren, økonomichefen samt udviklingschefen.

Den daglige ledelse varetages af uddannelseschefer og afdelingsledere inden for de enkelte områder. Skolens uddannelser tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesudvalgene, hvor både brancherne og skolen er repræsenteret.

Ønsker du at komme i kontakt med skolens bestyrelse, sker det ved at henvende sig til direktøren. Ønsker du kontakt til skolens uddannelsesudvalg, sker det ved at henvende sig til uddannelseschefen for det aktuelle område.


Kontaktoplysninger på skolens medarbejdere kan du finde under medarbejdere eller ved at skrive navnet på personen i søgefunktionen.