Kold College er en selvejende institution med en bestyrelse på i alt 14 medlemmer.

Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen i samarbejde med direktøren. Den daglige ledelse varetages af direktøren og skolens ledelsesgruppe. Skolens uddannelser tilrettelægges i samarbejde med uddannelsesudvalgene, hvor både brancherne og skolen er repræsenteret.

Ønsker du at komme i kontakt med skolens bestyrelse, sker det ved at henvende dig til direktøren. Ønsker du kontakt til skolens uddannelsesudvalg, sker det ved at henvende dig til uddannelseslederen for det aktuelle område.


Du kan du finde kontaktoplysninger på skolens medarbejdere og afdelinger på skolens hjemmeside.