På disse sider har du mulighed for at læse, hvordan vi arbejder med kvalitet.

Principper for og tilrettelæggelse af systematisk kvalitetsarbejde

Kold College arbejder målrettet og systematisk med udvikling af kvalitet. Vores kvalitetsledelsessystem er ikke blot fuldt på højde med Undervisningsministeriets krav, men vi har også et velfungerende redskab, som skolens ledelse gør brug af i udvikling af organisationen og de uddannelser og ydelser vi udbyder.

Således har Kold College en formuleret kvalitetspolitik, der sammen med skolens kvalitetsmål kan ses på skolens hjemmeside. Her er også anført hvilken dokumentation, der hvert år bruges som evaluering i forhold til, om skolen lever op til kvalitetsmålene. 

Med et systematisk fokus på kvalitet sikrer Kold College øget dokumentation, kvalitet og kvalitetsudvikling i kerneydelserne. Hermed skabes grundlag for positive forandringer og organisationsudvikling, feedback om graden af målopfyldelse igennem regelmæssige evalueringer og selvevalueringer samt opmærksomhed på kontinuerligt at tænke i forbedringer.