Holdstart:

02/11 2020

Varighed:

10,5 dage

Pris:

1.302,00 - 6.703,00 DKK

Beskrivelse

Varekendskab 1 – Bagværker.

Kvalitetssikring i bagerier

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af brød, kager, desserter og fastfood.

Formål

Deltageren kan vurdere kvaliteten af råvarer og færdigprodukter i et bageri ud fra en bevidsthed om det gode håndværk og den gode smag samt arbejde systematisk med kvalitetssikring/udvikling af brød, kager og desserter ud fra fastlagte standarder. Deltageren kan endvidere udføre selvevaluering og følge op på kvalitetsmål ud fra måling af kundetilfredshed.

Indhold

Deltageren kan medvirke til at fastholde og udvikle en god og ensartet kvalitet i et bageri. Deltageren kan vurdere kvaliteten af råvarer og færdigprodukter i et bageri ud fra en bevidsthed om det gode håndværk og den gode smag. Deltageren kan arbejde systematisk med kvalitetssikring ud fra fastlagte standarder for produktudviklingen af brød, kager, desserter og fastfood. Deltageren kan udføre selvevaluering og følge op på kvalitetsmål ud fra måling af kundetilfredshed.

Pris

Pris: 1.302,00 - 6.703,00 DKK

Pris for ledige 6.768,00 kr

Varighed

10,5 dage

Tilmelding