Holdstart:

26/10 2021

Varighed:

2 dage

Pris:

252,00 - 2.392,00 DKK

Beskrivelse

Transport af mælk og mejeriprodukter

Ajourføring for chauffører af mejeriprodukter – 2 dage

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af mælk og mejeriprodukter. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse – eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Formål

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere – og transportere forskellige typer af mælk og mejeriprodukter.

Indhold

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere – og transportere forskellige typer af mælk og mejeriprodukter. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører:- Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr- Fødevaresikkerhed og egenkontrol ved transport af mælk og mejeriprodukter- Begrænsning af bakterievækst ved transport af mælk og mejeriprodukter – Rengøring og hygiejne i forbindelse med transport af mælk og mejeriprodukter- Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v.- Branchekendskab i mejeribruget- Ergonomi – forebyggelse af skader i muskler og led- Lastsikring af mælk og mejeriprodukter, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt – Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler- Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området- Kundeservice og konflikthåndtering

 

 

Pris

Pris: 252,00 - 2.392,00 DKK

Varighed

2 dage