Holdstart:

02/09 2019

Varighed:

4 dage

Pris:

496,00 - 2.522,00 DKK

Beskrivelse

Rum, farve og blikfang

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for blomsterbutikker, havecentre og kirkegårde.

Formål

Deltageren arbejder med at planlægge og udføre udsmykningsopgaver med botaniske materialer, herunder anvendelse af kompositionsteknikker og farveteorier samt vejledning af kunder i valg af udsmykning.

Indhold

Deltageren kan planlægge og udføre udsmykning af et givent rum med botaniske materialer.Deltageren kan vælge og anvende kompositionsteknikker og farveteorier.Deltageren kan vælge og anvende materialer i for hold til komposition og den planlagte udsmyknings opgave.Deltageren kan udarbejde tilbud på en udsmykningsopgave. Deltageren kan vejlede kunder omkring valg af udsmykning.

Pris

Pris: 496,00 - 2.522,00 DKK

Pris for ledige 2.345,00 kr.

Varighed

4 dage