Holdstart:

24/04 2023

Varighed:

2 dage

Pris:

256,00 - 1.808,10 DKK

Rengøring og rengøringskontrol

42994 – Rengøring og rengøringskontrol

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål:

  • Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kan udføre rengøringskontrol, kan gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
  • Deltagerne kan anvende datablade for de mest anvendte rengørings- og desinfektionsmidler.
  • Deltageren kan inddrage sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, som en naturlig del af arbejdet i produktionen.

Varighed

2 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.