Holdstart:

16/01 2023

Varighed:

3 dage

Pris:

384,00 - 2.598,00 DKK

Pris

Pris: 384,00 - 2.598,00 DKK

Varighed

3 dage

Råvareanalyse og udnyttelse af råvarer

Deltageren skal have viden om basale metoder og normer inden for fagområdet. Deltageren skal kunne udføre praktiske arbejdsopgaver inden for faget og tage ansvar for afgrænsede arbejdsprocesser

Varighed:

3 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.