Holdstart:

08/04 2021

Varighed:

2 dage

Pris:

252,00 - 1.437,00 DKK

Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og sorbet

48036 – Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og sorbet

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til medarbejdere, som er beskæftiget inden for bager- og konditorområdet.

Mål:

  • Deltageren kan
    • Fremstille et udvalg af is baseret på de grundlæggende istyper: creme, parfait og sorbet.
    • Arbejde med forskellige former for tilsætning af stabilisatorer og smagsstoffer til de grundlæggende istyper.
    • Anvende forskellige teknikker til indfrysning og dekoration af is.
    • Fremstille is, der efterlever gældende lovgivning og regler for hygiejne og opbevaring.

Varighed:

2 dage.

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.