Holdstart:

19/12 2018

Varighed:

3 dage

Pris:

354,00 DKK

Beskrivelse

Procesoptimering i relation til mejeriproduktion

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Formål

Deltageren kan selvstændigt foretage optimeringer i mejeriprodukters fremstillingsproces med særligt fokus på energi- og miljøforhold.

Indhold

Deltageren kan selvstændigt foretage enkle procesoptimeringer i mælkebehandlingsprocessen fra mælkemodtagelse over separering, varmebehandling, homogenisering, pasteurisering til mejeriproduktets fremstilling, samt gennem en hjemmeopgave fordybet sig i en konkret problemstilling. Deltageren får et overordnet kendskab til dansk mejeribrug, herunder branchens fremtidige udfordringer m.h.t. ressourcer, energi og miljø.

Pris

Pris: 354,00 DKK

Pris for ledige 2.554,00 kr.

Varighed

3 dage