Holdstart:

30/04 2020

Varighed:

1 dag

Pris:

188,00 - 716,00 DKK

Pris

Pris: 188,00 - 716,00 DKK

Varighed

1 dag

Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge med fokus på hovedforløbet

Deltagerne kan på baggrund af kendskab til mål for praktik og teori, i elevens erhvervsuddannelse medvirke ved tilrettelæggelse og gennemførelse af elevens praktikperiode i virksomheden.Endvidere kan deltageren anvende relevante planlægnings- og registreringsværktøjer til at understøtte dialogen mellem elev, virksomhed og skole.Deltagerne kan ud fra kendskab til hvordan man som rollemodel påvirker elevens motivation og opfattelse af kvalitet, være med til at sikre elevens udbytte af praktikuddannelsen/ elevens læring i praktikuddannelsen el.lign.

Der afsluttes med prøve i faget.