Holdstart:

16/06 2021

Varighed:

0,5 dag

Pris:

133,00 - 685,00 DKK

Pris

Pris: 133,00 - 685,00 DKK

Varighed

0,5 dag

Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat

Deltagerne kan, efter gældende bestemmelser, jf. bilag 6 i bekendtgørelse nr. 1411 af 4. december 2017 eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler, planlægge og udbringe plantebeskyttelsesmidler med ryg- og håndsprøjte.Deltageren har kendskab til ny sprøjteteknologi, vedligehold af sprøjter og nye plantebeskyttelsesmidler.Deltageren har kendskab til ny viden om forebyggende tiltag, som kan minimere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM).Deltageren har kendskab til den nyeste lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler, regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljø.