Holdstart:

13/01 2020

Varighed:

3 dage

Pris:

372,00 - 2.509,00 DKK

Beskrivelse

Mejerihygiejne og egenkontrol

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Deltageren kan arbejde med fremstilling eller pakning af mejeriprodukter ud fra de specielle produktionshygiejniske krav og standarder, der skal følges i arbejdet med mejeriprodukter. Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kender til mikroorganismers livsbetingelser, kan udføre rengøringskontrol, kan gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Deltagerne kan anvende datablade for de mest an-vendte rengørings- og desinfektionsmidler. Deltageren kan inddrage HACCP, egenkontrol, kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, som en naturlig del af arbejdet i produktionen.

Pris

Pris: 372,00 - 2.509,00 DKK

Pris for ledige 2.553,20 kr.

Varighed

3 dage