Holdstart:

12/09 2022

Varighed:

2 x 3 dage

Pris:

768,00 - 4.832,00 DKK

Beskrivelse

Mejerifagligt basisforløb

Introduktion til mælk og mejeri –

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Formål

Kan medvirke i mælkebehandlingsprocessen og ved produktfremstilling af mejeriprodukter. Kan medvirke ved rengøring og bedømmelse af kvalitet og sikring af godt arbejdsmiljø.

Indhold

Deltageren kan medvirke eller selvstændigt forestå dele af mælkebehandlingsprocessen fra mælkemodtagelsen over skumning, varmebehandling og homogenisering til mejeriproduktets fremstilling. Deltageren kan selvstændigt eller som assistent medvirke ved bedømmelse af mælkekvalitet og foretage almindelig rengøring i forbindelse med rengøringsprocesserne. Deltageren kan medvirke til at sikre og udvikle et godt arbejdsmiljø.

 

Mejerihygiejne og egenkontrol

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Formål

Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kender til mikroorganismers livsbetingelser, kan udføre rengøringskontrol, kan gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Indhold

Deltageren kan arbejde med fremstilling eller pakning af mejeriprodukter ud fra de specielle produktionshygiejniske krav og standarder, der skal følges i arbejdet med mejeriprodukter. Deltageren kan arbejde på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for levnedsmiddelbåren smittespredning, da deltageren kender til mikroorganismers livsbetingelser, kan udføre rengøringskontrol, kan gennemføre rengøringsprocessen og desinfektion på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Deltagerne kan anvende datablade for de mest an-vendte rengørings- og desinfektionsmidler. Deltageren kan inddrage HACCP, egenkontrol, kvalitetssikring, sikkerhed, arbejdsmiljø og ydre miljø, som en naturlig del af arbejdet i produktionen.

Begge fag afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 768,00 - 4.832,00 DKK

Varighed

2 x 3 dage

Kurset afvikles 12.- 14. september og 10. - 12. oktober 2022.