Holdstart:

14/11 2022

Varighed:

2 dage

Pris:

256,00 - 1.463,40 DKK

Marcipan og kransekage

45615 – Marcipan og kransekage

Målgruppe:

Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med fremstilling af brød, kage, dessert, chokolade og konfekture.

Mål:

  • Deltagerne kan planlægge, fremstille og produktudvikle et bredt sortiment af kransekagetyper og marcipanfigurer samt kvalitetsvurdere råvarer og færdigprodukter.
  • Endvidere kan deltagerne forestå dekoration og opsætte de fremstillede produkter så de danner en helhed.
  • Deltagerne kan efterleve gældende hygiejneforskrifter og lovkrav, herunder afgiftsbestemmelser, og kan kalkulere og prissætte produkterne samt vejlede butikspersonalet om emballering og opbevaring.

Varighed:

2 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Kurset afsluttes med en prøve.