Holdstart:

31/10 2022

Varighed:

2 dage

Pris:

256,00 - 1.463,40 DKK

Kalkulation i køkkenet - trin 1

48822 – Kalkulation i køkkenet – trin 1

Målgruppe:

Medarbejdere, som arbejder med madfremstilling i restauranter, hotelkøkkener og kantiner samt cateringvirksomheder.

Mål:

  • Du kan:
  • Kalkulere kostpris ud fra viden om mængder og svindprocenter.
  • Udarbejde prisoverslag på enkeltretter ud fra passende dækningsbidrag.
  • Vurdere en dækningsgrad og hvordan en merproduktion påvirker det forventede overskud.
  • Anvende regneark til beregning af madretters kostpris, brutto- og nettosalgspris samt dækningsbidrag

Varighed:

2 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.