Holdstart:

17/04 2023

Varighed:

3 dage

Pris:

384,00 - 2.598,00 DKK

Hygiejnisk adfærd ved serviceopgaver på mejerier

44757 – Hygiejnisk adfærd ved serviceopgaver på mejerier

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod mejeriernes egne medarbejdere samt eksterne medarbejdere, der udfører serviceopgaver i forbindelse med fremstilling og pakning af mejeriprodukter.

Mål:

  • På baggrund af viden om og forståelse for nødvendigheden af hygiejne i fødevareproduktion, vil deltageren kunne håndtere de specielle forhold med hensyn til hygiejne, der gør sig gældende ved arbejdet på et mejeri, herunder at være omhyggelig med personlig hygiejne og påklædningsforskrifter.
  • Deltageren kan beskytte råvarer, halvfabrikata og færdige produkter mod forureninger pga. direkte eller indirekte kontakt med udstyr, inventar og personale.

Varighed:

3,0

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.