Holdstart:

13/08 2019

Varighed:

1-9 moduler

Pris:

9.219,00 - 18.303,00 DKK

Bliv Hotelkonditor

En Hotelkonditor kan levere oplevelser, der matcher døgnet og opnå færdigheder, som kan bruges hele livet. Du får ny inspiration, og lærer at produktudvikle, anrette og præsentere alle varianter af kolde og varme desserter, kager og chokolade, lav friskt bagværk og din egen is, som du også dekorerer.

En opgradering, der er tilpasset dit liv

Giv dit håndværk nye færdigheder, der gør hele dagen sød og fyldig. Alle Bagere, Kokke, Catere eller Konditorer kan med dette kursus opkvalificeres til at arbejde i hotelbranchen – eller blive endnu bedre, hvis du allerede gør det.

Hotelkonditoruddannelsens opbygning gør, at du ikke skal være væk fra jobbet eller studiet i længere perioder. Samtidig bliver du en del af et nytænkende, fagligt netværk med andre professionelle, der vil mere med deres fag. Uddannelsens 9 moduler er fordelt over et halvt år, der hver varer i 2 dage.

Hotelkonditoruddannelsen indledes med to opstartsdage og afsluttes med et eksamensmodul. Begge er med fuld egenbetaling. Derudover indeholder uddannelsen følgende seks arbejdsmarkedsuddannelser:

– Søde sager i restaurant og kantine (AMU fagkode: 45493)
– Varmt brød hele dagen (AMU fagkode: 47621)
– Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og sorbet (AMU fagkode: 48036)
– Chokolade som blikfang og salgsobjekt (AMU fagkode: 47070)
– Desserter inden for bager og konditorbranchen (AMU fagkode: 45616)
– Etage- og bryllupskager (AMU fagkode: 45617)
Til arbejdsmarkedsuddannelserne kan du søge VEU-godtgørelse (se www.veu.dk)

Fakta

Modul 1: Introduktion, den 13. + 14. august 2019. 
Introduktion til uddannelsen, hvor fundamentet omkring uddannelsen bliver lagt med udgangspunkt i fagbegreber som sensorik, kalkulation, innovation, sæsonsortiment og kreativitet.

Modul 2: Chokolade som blikfang og salgsobjekt, den 2. + 3. september 2019. 
Du lærer at udvikle, fremstille og dekorere chokoladeskulpturer ud fra grundlæggende viden om chokoladens forskellige krystalliseringsformer og arbejdsteknikker. Desuden får du mulighed for at fremstille og farve konfekt, plader og bånd af chokolade til anvendelse i og præsentation af chokoladeskulpturer. Du arbejder derudover med design i forbindelse med blikfang og display på en kagebuffet eller i hotelreceptionen.

Modul 3: Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og sorbet, den 23. + 24. september 2019. 
Du lærer at fremstille et sortiment af de grundlæggende istyper. Desuden arbejder du i den sammenhæng med forskellige former for tilsætning af stabilisatorer og smagsstoffer samt indfrysnings- og dekorationsteknikker. Deltageren har med kurset opnået en viden om basale metoder og normer inden for et arbejdsområde.

Modul 4: Søde sager i restaurant og kantine, den 21+ 22. oktober 2019. 
Her får du mulighed for at fremstille og anrette kolde og varme desserter a la carte, kager og desserter til buffet og receptioner. Deltageren kan inden for arbejdsområdet anvende faglige udtryk og efterleve gældende hygiejneregler.

Modul 5: Desserter inden for bager- og konditorbranchen, den 18. + 19. november 2019. 
Du lærer at fremstille og produktudvikle et bredt sortiment af desserter med anvendelse af forskellige tilberedningsmetoder. Derudover kan du kvalitetsvurdere råvarer og færdigprodukter, kalkulere og prissætte desserter samt efterleve gældende hygiejneforskrifter. Endvidere kan dekorere de fremstillede produkter, opstille disse til en dessertbuffet og anvende relevante køle- og fryseteknikker i relation til produkternes holdbarhed.

Modul 6: Varmt brød hele dagen, den 2. + 3. december 2019. 
Du udarbejder og justerer recepter, der kan anvendes ved trinvis udbagning af frisk bagværk hele dagen, samt planlægge og omlægge en given produktion i forhold til trinvis udbagning. Desuden udfærdiger du produktionsvejledninger og anvender teknikker til kvalitetsvurdering.

Modul 7: Etage- og bryllupskager, den 16. + 17. december 2019. 
Du lærer i dette modul at planlægge, fremstille og produktudvikle forskellige etage-, bryllups- og lagkager, herunder portionsberegne, smagssammensætte samt kvalitetsvurdere råvarer og færdigprodukter. Endvidere kan du forestå dekoration samt opsætte de fremstillede produkter til receptioner og vinduesdekoration samt prissætte og markedsføre produkterne.

Modul 8: Søde sager i restaurant og kantine, den 13. + 14. januar 2020. 
Fortsættelse af modul 4

Modul 9: Eksamen IDV, den 27. + 28. januar 2020.

Tiden mellem undervisningsmodulerne gør, at du kan nå at træne dét, du har lært, inden du går videre. Afslutningsvis får du både kompetencegivende uddannelsesbeviser og et diplom for en praktiskorienteret eksamen, fordi forløbet indeholder en kombination af AMU-uddannelser og ekstra dage med fuld egenbetaling.

Hotelkonditoruddannelsen udbydes én gang årligt.

Undervisningen foregår på Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Pris

Pris: 9.219,00 - 18.303,00 DKK

Pris og tilmelding Prisen for uddannelsen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Tilmeldingsfrist senest 1. august 2019. Er du inden for AMU-målgruppen; det vil sige, du har en erhvervsuddannelse eksempelvis som kok, cater, bager, konditor og lignende er prisen for alle arbejdsmarkedsuddannelser: 3.696 kr. Grundet særlig tilrettelæggelse af kursusmodulerne er deltagerbetalingen forhøjet med 140 pr. dag pr. deltager. Pris for modul 1 og 9: 5.523 kr. (inkl. moms). Beløbet dækker frokost på alle moduler, opstartsdage, eksamensmodul og afslutningsreception. Samlet pris: 9.219 kr. Hvis du har en mellemlang videregående uddannelse eksempelvis professionsbachelor eller lignende er din uddannelse højere end erhvervsskoleniveau er prisen for arbejdsmarkedsuddannelserne 12.780 kr. + 5.523 kr. for modul 1 og 9. Samlet pris: 18.303 kr.

Varighed

1-9 moduler