Holdstart:

12/11 2019

Varighed:

1-9 moduler

Pris:

9.219,00 - 16.933,00 DKK

Bliv Hotelkonditor - en moderne Dessertkok

En Hotelkonditor kan levere oplevelser, der matcher døgnet og opnå færdigheder, som kan bruges hele livet. Du får ny inspiration, og lærer at produktudvikle, anrette og præsentere alle varianter af kolde og varme desserter. Du kommer til at arbejde med kager, chokolade og bagværk samt lave din egen is, som du også dekorerer.

En opgradering, der er tilpasset dit liv

Giv dit håndværk nye færdigheder, der gør hele dagen sød og fyldig. Alle Bagere, Kokke, Catere eller Konditorer kan med dette kursus opkvalificeres til at arbejde i hotelbranchen – eller blive endnu bedre, hvis du allerede gør det.

Hotelkonditoruddannelsens opbygning gør, at du ikke skal være væk fra jobbet eller studiet i længere perioder. Samtidig bliver du en del af et nytænkende, fagligt netværk med andre professionelle, der vil mere med deres fag. Uddannelsens moduler er fordelt over et halvt år, der hver varer i 2 dage.

Hotelkonditoruddannelsen indledes med to opstartsdage og afsluttes med et eksamensmodul. Begge er med fuld egenbetaling (IDV). Derudover indeholder uddannelsen følgende fem arbejdsmarkedsuddannelser:

– Brød og kager – trin 1 (AMU fagkode: 48814)
– Brød og kager – trin 2 (AMU fagkode: 48815)
– Chokolade som blikfang og salgsobjekt (AMU fagkode: 47070)
– Isfremstilling (AMU fagkode: 48036)
– Varmt brød (AMU fagkode: 47621)
Til arbejdsmarkedsuddannelserne kan du søge VEU-godtgørelse (se www.veu.dk)

Fakta

Modul 1: Introduktion, den 12. + 13. november 2019 (IDV).
Introduktion til uddannelsen, hvor fundamentet omkring uddannelsen bliver lagt med udgangspunkt i fagbegreber som sensorik, kalkulation, innovation, sæsonsortiment og kreativitet.

Modul 2: Chokolade som blikfang og salgsobjekt, den 3. + 4. december 2019. 
Du lærer at udvikle, fremstille og dekorere chokoladeskulpturer ud fra grundlæggende viden om chokoladens forskellige krystalliseringsformer og arbejdsteknikker. Desuden får du mulighed for at fremstille og farve konfekt, plader og bånd af chokolade til anvendelse i og præsentation af chokoladeskulpturer. Du arbejder derudover med design i forbindelse med blikfang og display på en kagebuffet eller i hotelreceptionen.

Modul 3: Professionel fremstilling af iscremer, parfait- og sorbet, den 13. + 14. januar 2020. 
Du lærer at fremstille et sortiment af de grundlæggende istyper. Desuden arbejder du i den sammenhæng med forskellige former for tilsætning af stabilisatorer og smagsstoffer samt indfrysnings- og dekorationsteknikker. Deltageren har med kurset opnået en viden om basale metoder og normer inden for et arbejdsområde.

Modul 4 og 5: Grundlæggende brød, kager, desserter i køkkenet 1, den 4.+5. februar 2020 og 3. + 4. marts 2020
Du kan inden for produktionskøkkenets grundsortiment fremstille:- Forskellige typer dej til produktion af brød og kager samt anvende forskellige bake off produkter. – Kolde og varme desserter samt anrette og pynte de fremstillede produkter. Du kan arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet.

Modul 6: Varmt brød hele dagen, den 24. + 25. marts 2020. 
Du udarbejder og justerer recepter, der kan anvendes ved trinvis udbagning af frisk bagværk hele dagen, samt planlægge og omlægge en given produktion i forhold til trinvis udbagning. Desuden udfærdiger du produktionsvejledninger og anvender teknikker til kvalitetsvurdering.

Modul 7 og 8: Grundlæggende brød, kager, desserter i køkkenet 2, den 21. -+ 22. april 2020 og 19. + 20. maj 2020.
Du kan:- Fremstille kuvert og madbrød ved at anvende forskellige meltyper og bageteknikker, herunder kold- og langtidshævning samt hævning ved fx fordej og surdej. – Fremstille forskellige typer kager og desserter med tilhørende pyntning/dekorering, anretning og flambering. – Arbejde efter gældende regler for fødevarehygiejne og egenkontrol i relation til målet

Modul 9: Eksamen den 2. + 3. juni 2020 (IDV)

Tiden mellem undervisningsmodulerne gør, at du kan nå at træne dét, du har lært, inden du går videre. Afslutningsvis får du både kompetencegivende uddannelsesbeviser og et diplom for en praktiskorienteret eksamen, fordi forløbet indeholder en kombination af AMU-uddannelser og ekstra dage med fuld egenbetaling.

Hotelkonditoruddannelsen udbydes én gang årligt.

Undervisningen foregår på Kold College, Landbrugsvej 55, 5260 Odense S

Pris

Pris: 9.219,00 - 16.933,00 DKK

Prisen for uddannelsen afhænger af din uddannelsesbaggrund. Er du inden for AMU-målgruppen; det vil sige, du har en erhvervsuddannelse eksempelvis som kok, cater, bager, konditor og lignende er prisen for alle arbejdsmarkedsuddannelser: 3.696 kr. Grundet særlig tilrettelæggelse af kursusmodulerne er deltagerbetalingen forhøjet med 140 pr. dag pr. deltager. Pris for modul 1 og 9: 5.523 kr. (inkl. moms). Beløbet dækker frokost på alle moduler, opstartsdage, eksamensmodul og afslutningsreception. Samlet pris: 9.219 kr. Hvis du har en mellemlang videregående uddannelse eksempelvis professionsbachelor eller lignende er din uddannelse højere end erhvervsskoleniveau er prisen for arbejdsmarkedsuddannelserne 11.410 kr. + 5.523 kr. for modul 1 og 9. Samlet pris: 16.933 kr. Tilmeldingsfrist senest 1. august 2019

Varighed

1-9 moduler