Holdstart:

09/01 2023

Varighed:

15 dage

Pris:

6.620,00 - 14.548,00 DKK

Pris

Pris: 6.620,00 - 14.548,00 DKK

Har du en erhvervsuddannelse, som eksempelvis kok, smørrebrød & catering, bager, konditor og lignende, er prisen for alle arbejdsmarkedsuddannelserne kr. 4.020,00. Prisen for eksamensmodulet er kr. 2.600,00, da dette er indtægtsdækket virksomhed, som ikke er refusionsberettiget. Den samlede pris for uddannelsen er således kr. 6.620,00. Ønsker du ikke at deltage i eksamensmodulet er prisen således kr. 4.020,00. Du vil dog ikke kunne deltage i den afsluttende prøve og dermed opnå diplom.

Varighed

15 dage

Fællesmodulet om grundlæggende ledelse er en forudsætning for at vælge denne specialisering.

Gastronomisk Ledelse – Service & Oplevelse

Revenue Mangement ved gæstebetjening – d. 9.- 10. januar 2023

I forbindelse med salgsprocessen ved gæstebetjening i reception og ved servering kan deltageren trække på en viden om virksomhedens indtægtsplanlægning og salg samt kendskab til dens anvendelse af Revenue Managemen. Dette som et led i taktiske overvejelser om at optimere indtjeningen, uden at der gives køb på kundens serviceoplevelse og tilfredshed. Deltageren kan med baggrund i begreberne Revenue Per Available Room (Rev.Par.) og Revenue Per Available Seat (Rev.Pas.) beregne og analysere nøgletal for at optimere virksomhedens kapacitet. Deltageren har kendskab til pris- og efterspørgselselasticitet og til hvordan, det indgår i arbejdet med planlægningen af virksomhedens fremtidige drift.

Restaurantledelse 1 – d. 23. – 24. januar og d. 6. – 7. februar og d. 20. februar 2023

På del 1 i dette fag lærer kursisten at:

– organisere og fordele arbejdet i restauranten
– forklare, hvordan man gennem ledelse kan engagere kollegaer/medarbejder og bidrage til arbejdsglæde
– forklare, hvordan arbejdsledelse kan føre til en forbedret indtjening

Restaurantledelse 2 – d. 21. februar, d. 6. – 7. marts og d. 20. – 21. marts 2023

På del 2 i dette fag lærer kursisten at:
– forklare, hvordan man kan motivere medarbejdere/kollegaer, til at tænke innovativt og bidrage med nye ideer
– forklare, hvordan man kan identificere og løse konflikter mellem medarbejdere
– definere principper for god ledelse

Bæredygtighed ift. fødevarer, service og oplevelse – d. 17.- 18. april og d. 8. maj 2023

Du opnår viden om:
– begrebet bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål i relation (primært mål 12) med særligt med fokus på sammenhængen til eget fagområde og egen branche
– relevante mærkninger og certificeringer inden for fødevarer-, service- og oplevelsesvirksomhed
– begrebet green-washing i relation til virksomhedens egne bæredygtige indkøb
– ansvar som medarbejder for at fremme og arbejde med bæredygtighed

Du kan anvende den opnåede viden til at:
– identificere mulige bæredygtighedsinitiativer i eget fagområde, egen virksomhed og branche
– vurdere klimaaftryk af relevante produkter og ydelser
– vurdere kriterier for at kunne træffe bæredygtige valg i forhold til mad, fødevarer og oplevelser
– identificere mulige bæredygtighedsinitiativer i eget fagområde, egen virksomhed og branche

Alle fag afsluttes med en prøve.

Eksamen – d. 9. maj og d. 19. juni 2023

2 dage til eksamensvejledning samt eksamen.
Eksamen består af:

Skriftlig opgave
Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i et emne, som skal formuleres, så det giver mulighed for at udarbejde en problemformulering eller et undersøgelsesspørgsmål, der gør det muligt at undersøge centralt, afgrænset indhold fra uddannelsesforløbets moduler.

Mundtlig eksamen
Den mundlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige opgave.

Vi afslutter dagen med en dimission, hvor familie, venner og virksomheder er indbudt til at overvære diplomoverrækkelse.