Holdstart:

09/01 2023

Varighed:

14 daqe

Pris:

6.480,00 - 14.696,00 DKK

Pris

Pris: 6.480,00 - 14.696,00 DKK

Har du en erhvervsuddannelse, som eksempelvis kok, smørrebrød & catering, bager, konditor og lignende, er prisen for alle arbejdsmarkedsuddannelserne kr. 4.020,00. Prisen for eksamensmodulet er kr. 2.600,00, da dette er indtægtsdækket virksomhed, som ikke er refusionsberettiget. Den samlede pris for uddannelsen er således kr. 6.620,00. Ønsker du ikke at deltage i eksamensmodulet er prisen således kr. 4.020,00. Du vil dog ikke kunne deltage i den afsluttende prøve og dermed opnå diplom.

Varighed

14 daqe

Fællesmodulet om grundlæggende ledelse er en forudsætning for at vælge denne specialisering.

Gastronomisk Ledelse – Økonomi & Organisation

Service og værtskab på hotel og restaurant – d. 9. – 10. januar 2023

Deltageren kan anvende god og imødekommende gæstebetjening og indfri gæstens ønsker og forventninger ud fra virksomhedens muligheder. Deltageren kan, med indsigt i virksomhedens koncept samt egen og andre medarbejderes betydning for den daglige drift, medvirke til at gæsten føler sig velkommen og får en positiv oplevelse. Deltageren kan anvende og forstå betydningen af begrebet -værtskab- og i samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere skabe god atmosfære og give gæsten en positiv helhedsoplevelse.

Revenue Mangement ved gæstebetjening – d. 23. – 24. januar 2023

I forbindelse med salgsprocessen ved gæstebetjening i reception og ved servering, kan deltageren trække på en viden om virksomhedens indtægtsplanlægning og salg samt kendskab til dens anvendelse af Revenue Management. Dette som et led i taktiske overvejelser om at optimere indtjeningen, uden at der gives køb på kundens serviceoplevelse og tilfredshed. Deltageren kan med baggrund i begreberne Revenue Per Available Room (Rev.Par.) og Revenue Per Available Seat (Rev.Pas.) beregne og analysere nøgletal for at optimere virksomhedens kapacitet. Deltageren har kendskab til pris- og efterspørgselselasticitet og til hvordan, det indgår i arbejdet med planlægningen af virksomhedens fremtidige drift.

Trivsel og sikkerhed på hotel – d. 6. februar 2023

Deltageren kan på hotel og restaurant:
– Anvende supervision til udvikling af kollegers trivsel i det daglige arbejde med gæstebetjening
– Fremstå som rollemodel for anerkendende kommunikation i samarbejdet mellem frontpersonalet
– Skabe tryg atmosfære for kolleger i deres daglige arbejdsopgaver med håndtering af gæster

Salg og service i gæstebetjening – d, 7. februar 2023

Deltageren kan med afsæt i virksomhedens kultur- og værdisæt anvende anerkendende kommunikation til at fremme salg og service i gæstebetjeningen. Deltageren kan anvende forskellige salgs- og servicemetoder i gæstebetjeningen, der fremmer opbygningen af virksomhedens gæsterelationer. Deltageren kan anvende de nødvendige bestemmelser i købeloven i relation til forbrugerkøb. Deltageren kan medvirke ved simpel markedsføring af virksomheden.

Branchejura/myndighedskrav i restaurantbranchen – d. 20. februar 2023

Deltagerne kan bruge reglerne i restaurationsloven og deraf afledte brancherelevant lovgivning om næringsbreve, alkoholbevillinger, åbningstider, udskænkningen af alkoholholdige drikkevarer, lejlighedstilladelser m.v. således, at de kan varetage ansøgningsprocedurer for virksomheden. Dermed kan der skabes en ligeværdig dialog mellem virksomheden i hotel – og restaurationsbranchen og myndighederne.

Branchejura og erstatning – d. 21. februar 2023

Deltagerne kan i deres daglige arbejde håndtere afbestillingsreglerne, herunder opgøre godtgørelseskrav, afdække no-show eller forsinkelse, forholde sig til områdets momsproblematikker, anvende begreberne depositum og reservationsgebyr korrekt samt forholde sig til tabsbegrænsningspligt og omplacering. Deltagerne kan håndtere lettere juridiske problemstillinger i forbindelse med, at gæster påberåber sig erstatning for mistede effekter. Deltagerne kan udarbejde forretningsgange for virksomheden i forbindelse med håndtering af garderobeansvar, ansvarsfraskrivelse, hittegods, mangelfuld levering af tjenesteydelser og erstatningsregler.

Bæredygtighed i værtskab, service og oplevelser – d. 6. – 7. marts 2023

Du opnår viden om:
– Bæredygtig udvikling og grøn omstilling i hotel-og restaurantvirksomhed
– Gæsteforklaring om hotellets/restaurantens bæredygtige profil
– Bæredygtige alternativer til eksisterende praksis i virksomheden

Du kan anvende den opnåede viden til at:
– Se tendenser og muligheder for bæredygtig brancheudvikling
– Kommunikere grønne tiltag og bæredygtige løsninger til gæster og kolleger
– Tydeliggøre virksomhedens bæredygtige valg for gæsten
– At anvende værktøjer, der kan gøre dig til virksomhedens ambassadør for bæredygtighed

Branding og afsætning i receptionen – d. 20. – 21. marts 2023

Deltageren kan anvende redskaber til at udvikle og understøtte virksomhedens brand inden for hotel og restaurantbranchen. Deltageren kan anvende viden om gæstesegmentering og markedsføringsstrategier ved afsætning af virksomhedens serviceydelser og produkter, der er i overensstemmelse med virksomhedens brand. Deltageren kan anvende redskaber ved salg og service i receptionen til afsætning af virksomhedens serviceydelser og produkter samt udføre gæstebetjeningen ud fra gæsternes individuelle behov og ønsker.

Forretningsforståelse og nøgletal i IT-systemer – d. 17. – 18. april 2023

Deltageren kan anvende begreber som værdigrundlag, forretningsforståelse mv. til at vurdere arbejds- og forretningsgange i forhold til virksomhedens strategi og anvendelse af digitalisering. Deltageren kan benytte virksomhedens forskellige it-systemer, fx et ERP-system, til at finde og aflæse nøgletal for eksempelvis finansielle forhold (overskud, likviditet, egenkapital), ordrebeholdning, driftsomkostninger eller budgetafvigelser. Deltageren kan overføre, genanvende og behandle disse data til opfølgning og analyse og således arbejde på tværs af it-systemer. På basis af nøgletal og anvendelse af data på tværs af it-systemer kan deltageren medvirke til at vurdere, om virksomheden anvender sine ressourcer effektivt ud fra ønsket om at optimere forretningsprocesser og -udvikling, herunder evt. digitalisering af arbejdsgange.

Alle fag afsluttes med en prøve.

Eksamen – d. 9. maj og d. 19. juni 2023

2 dage til eksamensvejledning samt eksamen.
Eksamen består af:

Skriftlig opgave
Den skriftlige opgave tager udgangspunkt i et emne, som skal formuleres, så det giver mulighed for at udarbejde en problemformulering eller et undersøgelsesspørgsmål, der gør det muligt at undersøge centralt, afgrænset indhold fra uddannelsesforløbets moduler.

Mundtlig eksamen
Den mundlige eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige opgave.

Vi afslutter dagen med en dimission, hvor familie, venner og virksomheder er indbudt til at overvære diplomoverrækkelse.