Holdstart:

28/10 2020

Varighed:

3 dage

Pris:

378,00 - 2.546,00 DKK

Pris

Pris: 378,00 - 2.546,00 DKK

Varighed

3 dage

Produktfremstilling af ost

Deltageren kan medvirke eller selvstændigt forestå dele af mælkebehandlingsprocessen fra mælkemodtagelsen over skumning, varmebehandling og homogenisering til fremstilling af ost. Deltageren kan medvirke til at formindske antallet af fejlproduktioner, korrigere og optimere produktionsflowet samt forhindre mikroorganismers smittespredning. Deltageren kan selvstændigt eller som assistent medvirke ved bedømmelse af mælkekvalitet og foretage simple mikrobiologiske analyser samt medvirke til at mikroorganismers hæmmende og fremmende virkninger anvendes.