Holdstart:

21/03 2023

Varighed:

3 dage

Pris:

384,00 - 2.598,00 DKK

Fremstilling af mejeriprodukter

48042 – Fremstilling af mejeriprodukter

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien eller måtte ønske at arbejde inden for dette jobområde.

Mål:

  • Deltageren kan medvirke til at forestå dele af mælkebehandlingsprocessen i forbindelse med fremstilling af smør og konsummælksprodukter, dvs. – mælkemodtagelsen- skumning, – varmebehandling- homogenisering – slutvarmebehandling.
  • Deltageren kan medvirke til at formindske antallet af fejlproduktioner, korrigere og optimere produktionsflowet samt forhindre mikroorganismers smittespredning.
  • Deltageren kan medvirke ved bedømmelse af mælkekvalitet og foretage simple mikrobiologiske analyser samt medvirke til at mikroorganismers hæmmende og fremmende virkninger anvendes.

Varighed:

3,0 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.