Holdstart:

30/09 2019

Varighed:

5 dage

Pris:

1.320,00 - 4.265,00 DKK

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere i gartnerivirksomheder, der arbejder med dyrkning af cannabis.

Beskrivelse

Kurset har til formål af klæde potentielle gartnerimedarbejdere på til at arbejde med dyrkning af medicinsk cannabis i en erhvervsmæssig sammenhæng i Danmark. På denne baggrund, danner professionelle væksthuse rammen om den nuværende dyrkning. Derfor er udgangspunktet for undervisningen, dyrkning under glas.

På kurset vil du bl.a. blive undervist i:

  • Generel plantefysiologi
  • Taxonomi og morforlogi
  • Plantefysiologi og forædling ifht. Cannabisplanten
  • Generelt om svampesygdomme og skadedyr
  • Næringsstoffer og plantehygiejne
  • Lys og klimastyring
  • Personlig hygiejne
  • GACP
  • Arbejdsfunktioner ifht. høst og tørring

Derudover prioriterer vi fra skolens side, at komme på mindst ét virksomhedsbesøg hos en af de større aktører på det fynske marked.

Kurset udbydes i et samarbejde med HortiAdvice A/S.

Vores kursister siger (marts 2019):

“Det gode ved kurset er de kompetente lærere, der har god viden og indsigt i branchen”

“Lærerne tog sig tid til alle spørgsmål”

“Et besøg på virksomheden gav et godt indblik i det, vi havde lært i teorien”

 

Pris

Pris: 1.320,00 - 4.265,00 DKK

Varighed

5 dage