Holdstart:

30/09 2019

Varighed:

2 dage

Pris:

372,00 - 1.173,00 DKK

Pris

Pris: 372,00 - 1.173,00 DKK

Varighed

2 dage

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Deltageren kan foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job, inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen samt anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære. Deltagerens handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde. Deltageren kan forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning med baggrund i viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden. Deltageren kan indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BAR.

Dette kursus er på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse (2019).