Holdstart:

13/12 2021

Varighed:

5 dage

Pris:

1.330,00 - 4.340,00 DKK

Pris

Pris: 1.330,00 - 4.340,00 DKK

Varighed

5 dage

Dyrkning af cannabis til medicinsk brug

Kurset har til formål af klæde potentielle gartnerimedarbejdere på til at arbejde med dyrkning af medicinsk cannabis i en erhvervsmæssig sammenhæng i Danmark. På denne baggrund danner professionelle væksthuse rammen om den nuværende dyrkning. Derfor er udgangspunktet for undervisningen, dyrkning under glas.

På kurset vil du bl.a. blive undervist i:

  • Generel plantefysiologi
  • Taxonomi og morforlogi
  • Plantefysiologi og forædling ifht. Cannabisplanten
  • Generelt om svampesygdomme og skadedyr
  • Næringsstoffer og plantehygiejne
  • Lys og klimastyring
  • Personlig hygiejne
  • GACP
  • Arbejdsfunktioner ifht. høst og tørring

Derudover prioriterer vi fra skolens side, at man kommer på mindst ét virksomhedsbesøg hos en af de større aktører på det fynske marked.