Holdstart:

27/10 2022

Varighed:

1 dag

Pris:

126,00 - 911,90 DKK

Diagnosticering af skadegører, gartneri

47829 – Diagnosticering af skadegører, gartneri

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for gartneribrug.

Mål:

  • Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier.
  • Deltageren kan genkende de mest almindeligt forekommende skadegørere i gartnerier med henblik på hurtig opstart af bekæmpelse og dermed mindsket tab.
  • Deltageren kan ved planteproduktion i gartnerier anvende viden om metoder til at følge udviklingen af skadetryk i gartneriet.

Varighed:

1 dag

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.