Holdstart:

10/12 2020

Varighed:

2 dage

Pris:

252,00 - 1.437,00 DKK

Det gode grundforråd - opbygning og anvendelse

47519 – Det gode grundforråd – opbygning og anvendelse

Målgruppe:

Uddannelsen retter sig mod medarbejdere, faglærte som ufaglærte, der er beskæftiget med madfremstilling i kantiner, caféer, restaurationskøkkener og lignende

Mål:

  • Deltageren kan planlægge og opbygge et grundforråd efter en given årstid samt anvende hensigtsmæssige konserveringsmetoder.
  • Deltageren kan fremstille og anrette æstetiske madretter ved brug af årstidsbestemt forrådslager med kendskab til sensorik og konsistensers betydning for en optimal smagsoplevelse.
  • Deltageren kan planlægge sæsonens indkøb af råvarer med henblik på optimering af forrådslageret – herunder anvendelse af overskuddet fra en given tilberedning.

Varighed:

2,0 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.