Holdstart:

10/10 2022

Varighed:

3 dage

Pris:

804,00 - 3.018,00 DKK

CIP inden for mejeriindustrien

45470 – CIP inden for mejeriindustrien

Målgruppe:

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien samt andre jobområder, hvor der anvendes CIP.

Mål:

  • Deltageren kan foretage løbende kontrol af data vedrørende omkostninger (vand, energi), hygiejnekvalitet samt miljø.
  • Deltageren har viden om CIP rengøringsbakteriologi, CIP anlægsforståelse, kontrol af CIP-anlæg samt kan anvende og styre CIP-parametre.
  • Deltageren har viden og forståelse for, at rengøringsprocessen er vital for produktion og pakning af mejeriprodukter.
  • Deltageren kender til biofilms livsbetingelser, formeringshastighed, næringskrav mm., råvarekvalitet, mellemrengøring og mikrofiltrering.

Varighed:

3 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.