Holdstart:

07/09 2020

Varighed:

3 dage

Pris:

798,00 - 2.966,00 DKK

Beskrivelse

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien samt andre jobområder, hvor der anvendes CIP.

Indhold

Deltageren kan foretage løbende kontrol af data vedrørende omkostninger (vand, energi), hygiejnekvalitet samt miljø. Deltageren har viden om CIP rengøringsbakteriologi, CIP anlægsforståelse, kontrol af CIP-anlæg samt kan anvende og styre CIP-parametre. Deltageren har viden og forståelse for, at rengøringsprocessen er vital for produktion og pakning af mejeriprodukter. Deltageren kender til biofilms livsbetingelser, formeringshastighed, næringskrav mm., råvarekvalitet, mellemrengøring og mikrofiltrering.

Der afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 798,00 - 2.966,00 DKK

Varighed

3 dage