Holdstart:

22/05 2019

Varighed:

3 dage

Pris:

792,00 - 2.524,00 DKK

Beskrivelse

CIP inden for mejeriindustrien

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for mejeriindustrien samt andre jobområder, hvor der anvendes CIP.

Formål

Inden for CIP arbejdes der med rengøringsbakteriologi, anlægsforståelse samt kontrol af anlæg. Kvaliteten af rengøringsprocessen i mejeriproduktionen er en kernekompetence og er af vital betydning for produkterne.

Indhold

Deltageren kan foretage løbende kontrol af data vedrørende omkostninger (vand, energi), hygiejnekvalitet samt miljø. Deltageren har viden om CIP rengøringsbakteriologi, CIP anlægsforståelse, kontrol af CIP-anlæg samt kan anvende og styre CIP-parametre. Deltageren har viden og forståelse for, at rengøringsprocessen er vital for produktion og pakning af mejeriprodukter. Deltageren kender til biofilms livsbetingelser, formeringshastighed, næringskrav mm., råvarekvalitet, mellemrengøring og mikrofiltrering.

Pris

Pris: 792,00 - 2.524,00 DKK

Normpris 774 kr. Pristillæg 420 kr. Samlet kursuspris 1194 kr. Pris for ledige 2.553,20 kr

Varighed

3 dage