Holdstart:

21/04 2020

Varighed:

3 dage

Pris:

378,00 - 1.870,00 DKK

Biologisk bekæmpelse i gartnerier

Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab.Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse.Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr.Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe.Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optimal måde. Deltageren kender til fordele og ulemper ved anvendelse af biologisk bekæmpelse.

Der afsluttes med prøve i faget.

Pris

Pris: 378,00 - 1.870,00 DKK

Varighed

3 dage