Holdstart:

24/10 2022

Varighed:

3 dage

Pris:

378,00 - 2.275,70 DKK

Biologisk bekæmpelse i gartnerier

48769 – Biologisk bekæmpelse i gartnerier

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for erhvervsgartneri.

Mål:

  • Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab.
  • Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse.
  • Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr.
  • Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe.
  • Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optimal måde.
  • Deltageren kender til fordele og ulemper ved anvendelse af biologisk bekæmpelse.

Varighed:

3,0 dage

OBS: For at blive optaget, skal deltagere med dansk som andetsprog have opnået et sprogniveau, så de er i stand til at følge undervisningen på dansk i tale, forståelse og skrivning.

Bedømmelse:

Der indgår en centralt stillet prøve i afslutningen af kurset. Kold Kurser udsteder et AMU-bevis ved beståelse af den afsluttende test.