Holdstart:

26/09 2022

Varighed:

15 dage

Pris:

3.045,00 - 11.727,00 DKK

Beskrivelse

Begravelsesbinderi og vareeksponering

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for væksthus- samt blomster- og havecenterområdet.

Formål

I uddannelsen arbejder deltagerne med binding af kirkegårds- og bårebuketter, båredekorationer og kistepynt samt begravelseskranse, herunder foretager beregningskalkuler og indpakning af binderiarbejdet.I uddannelsen arbejder deltagerne med vareeksponering, prisskiltning og dekoration af vinduesafsnit.

Indhold

Her lærer du de grundlæggende principper i begravelsesbinderi, som bårebuketter, dekorationer og kranse. Desuden lærer du om kundevejledning ved salg af begravelsesbinderi og vareeksponering, som giver dig indsigt i, hvordan varer kan præsenteres på forskellig vis og hvad man kan gøre for at skabe fokus på et produkt i udstillingen. Vi vil lave små projekter hvor disse principper afprøves. Der vil ligeledes være flere inspirationsture.

Dette kursus er på den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

Kurset afsluttes med en prøve.

Pris

Pris: 3.045,00 - 11.727,00 DKK

Varighed

15 dage