Holdstart:

21/09 2020

Varighed:

10 dage

Pris:

1.260,00 - 7.131,00 DKK

Pris

Pris: 1.260,00 - 7.131,00 DKK

Varighed

10 dage

Basispakken består af følgende fag:

Mad til vegetarer og veganere
Du kan ud fra viden om vegetariske kostformer planlægge og fremstille mad til vegetarer og veganere, som lever op til anbefalingen for normalkost.Du kan tilberede frugt og grøntsager samt bælgfrugter til forskellige former for varme og kolde retter.Du kan anrette og præsentere vegetariske og veganske retter, så brugerne får en god sensorisk oplevelse.
Der afsluttes med prøve i faget.

Håndtering af konflikter og klager fra gæsten 2
Du kan benytte viden om konflikters faser til at forebygge konfliktsituationer og skabe gode gæsterelationer.- Du kan fremtræde konfliktdæmpende i forbindelse med beruselse eller negativ adfærd hos gæsten.- Du kan ved modtagelse og håndtering af gæsteklager anvende hensigtsmæssig kommunikation, der er i overensstemmelse med virksomhedens værdigrundlag, serviceniveau og værtskab.- Du kan anvende rammeaftalen og købeloven ved håndtering af klager i relation til rettigheder ved salg af serviceydelser.- Du kan fortage forskellige typer klagebehandling samt foretage tiltag til forbedringer og optimering af arbejdsprocesser.

Madfremstilling uden fødevareallergi
Deltageren kan: – Ved planlægning og udvikling af retter tage hensyn til de fødevarer, der oftest forårsager allergiske reaktioner. – Erstatte de allergifremkaldende fødevarer, så retten beholder sin kulinariske værdi. – Udarbejde liste over anvendte ingredienser i de enkelte retter til både gæster og egenkontrol.

Brød og madbrød med fibre og fuldkorn
Deltageren kan på baggrund af kendskab til definitionen på fuldkorn udvælge råvarer og produkter under hensyntagen til deres sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter. Deltageren kan fremstille dej samt bage og anrette forskellige typer af brød med fibre og fuldkorn, der tager hensyn til sensoriske og ernæringsmæssige kvaliteter og følger anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
Der afsluttes med prøve i faget.

Det gode grundforråd – opbygning og anvendelse
Deltageren kan planlægge og opbygge et grundforråd efter en given årstid samt anvende hensigtsmæssige konserveringsmetoder. Deltageren kan fremstille og anrette æstetiske madretter ved brug af årstidsbestemt forrådslager med kendskab til sensorik og konsistensers betydning for en optimal smagsoplevelse. Deltageren kan planlægge sæsonens indkøb af råvarer med henblik på optimering af forrådslageret – herunder anvendelse af overskuddet fra en given tilberedning.