Holdstart:

14/04 2020

Varighed:

3 dage

Pris:

378,00 - 1.685,90 DKK

Pris

Pris: 378,00 - 1.685,90 DKK

Varighed

3 dage

Ved spørgsmål kontakt Vibeke Vesterskov Nielsen – tlf. 65 45 20 04.

Kursets varighed er 3 dage og disse tre dage kan vælges indenfor den angive periode. Dette gøres ved tilmeldingen på www.efteruddannelse.dk

Almen fødevarehygiejne

Der lægges særligt vægt på, at deltagerne kan anvende de overordnede principper om egenkontrol ved produktion, opbevaring og salg af mad, herunder de relevante branchekoder. Deltagerne kan anvende principperne i risikoanalyse, påpege kritiske punkter og fastlægge systematiske overvågningsprocedurer, ligesom de kan udføre egenkontrol i en aktuel produktion. Deltagerne kender til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i fødevarer og kan anvende denne viden til at hæmme mikroorganismers udvikling i det praktiske arbejde med fremstilling, opbevaring og salg af fødevarer. Deltagerne kender de mest almindelige fødevarebårne sygdomme, deres årsag og udbredelse samt sammenhængen mellem udbrud og produktionsovervågning. Deltagerne kender gældende lovgivning om fremstilling, opbevaring, opvarmnings-, varmholdnings- og nedkølingsfasen og salg af fødevarer. Deltagerne kan efterleve principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne og kender betydningen heraf ved håndteringen af fødevarer. Deltagerne kender til fødevareregionernes funktion ved tilsyn og godkendelse af virksomheder samt ved offentliggørelse af kontrolresultater.

Der afsluttes med prøve i faget.